ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 23.08.2018г.

На 23.08.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-156/16.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно допълнение на структура на Общинска администрация Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-170/07.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансово подпомагане на ФК „Банско”.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-177/14.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансова награда на Катрин Гемкова за постигнати резултати на Европейско първенство по таекуон-до в Естония.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-173/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Банско към 31.12.2017г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-174/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. и Сборния отчет на средства от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване на Община Банско.

 

 

You are here