ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 23.10.2018г.

На 23.10.2018 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-208/15.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Сдружение „Ски клуб Банско”.

 

 

You are here