ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 16.11.2018г.

На 16.11.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-208/15.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Димитър Бърдарев и Николай Грънчаров – доайени в българския алпинизъм .

 

You are here