ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 19.12.2018г.

На 19.12.2018 г. от 15,45 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-21/13.12.2018г. от Петър Баряков – председател на Общински съвет-Банско, относно проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Банско, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-251/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „Български ски пул” ЕООД за провеждане на Световна купа по ски алпийски дисциплини от 22.02 до 24.02.2019г.

 

 

You are here