ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 17.01.2019г.

На 17.01.2019 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-272/11.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Чавдар Рахов.

 

 

You are here