Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

Показване на № 
1 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 23.07.2020 г.
2 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.06.2020 г.
3 ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 14.05.2020 г.
4 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 12.05.2020 г.
5 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.03.2020 г.
6 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.02.2020 г.
7 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 27.01.2020 г.
8 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.12.2019 г.
9 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 26.11.2019г.
You are here