Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

Показване на № 
1 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 13.09.2019г.
2 ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.08.2019г.
3 ДНЕВЕН РЕД комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 16.07.2019г.
4 ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 18.06.2019г.
5 ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 20.05.2019г..04.2019г.
6 ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 16.04.2019г.
7 ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 19.03.2019г.
8 ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 12.02.2019г.
9 ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 21.01.2019г.
10 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 15.01.2019г.
11 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.12.2018г.
12 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.11.09.2018г.
13 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 23.10.09.2018г.
14 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.09.2018г.
15 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 21.08.2018г.
You are here