ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 12.06.2018г.

На 12.06.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-124/22.05.2018г. от Снежана Борисова Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-125/22.05.2018г. от Калина Георгиева Кочева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-126/22.05.2018г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-127/28.06.2018г. от Йордана Апостолова Мадолева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-128/28.0.2018г. от Мария Костадинова Каръкова от с. Кремен;

- заявление с вх. №ОС-З-129/28.05.2018г. от Лазар Иванов Павлов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-130/28.05.2018г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-131/29.05.2018г. от Ангелина Михайлова Янкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-132/29.05.2018г. от Виолета Георгиева Обецанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-134/01.06.2018г. от Марин Данаилов Михайлов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-135/04.06.2018г. от Славчо Костадинов Радулов от гр. Банско;

 

 

You are here