ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 10.07.2018г.

На 10.07.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-137/14.06.2018г. от Величка Сакарева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-138/14.06.2018г. от Мария Галчева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-139/15.06.2018г. от Христо Бойчин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-140/21.06.2018г. от Люба Манолева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-141/21.06.2018г. от Васка Пчелина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-142/22.06.2018г. от Димитър Златев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-143/26.06.2018г. от Петър Топузов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-144/26.06.2018г. от Фидана Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-146/26.06.2018г. от Чонка Самърджиева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-148/02.07.2018г. от Орея Язаджи от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-149/02.07.2018г. от Асан Язаджи от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-150/02.07.2018г. от Пембея Мезин от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-151/02.07.2018г. от Мария Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-152/02.07.2018г. от Вероника Митрева от гр. Банско;

 

 

 

You are here