ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.09.2018г.

На 18.09.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-198/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2018г.

2. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-173/23.08.2018г. от Миланка Георгиева Герасимова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-174/23.08.2018г. от Марияна Кирилова Апостолова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-175/24.08.2018г. от Илия Борисов Събев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-176/27.08.2018г. от Гергина Йорданова Дурева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-178/29.08.2018г. от Чонка Илиева Самарджиева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-179/03.09.2018г. от Здравко Николов Шопов от с. Кремен;

- заявление с вх. №ОС-З-180/04.09.2018г. от Димитър Александров Гроздин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-181/05.09.2018г. от Мария Иванова Апостолова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-183/10.09.2018г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-184/13.09.2018г. от Петър Асенов Власев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-185/13.09.2018г. от Славка Димитрова Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-186/13.09.2018г. от Костадин Благоев Павлов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-187/13.09.2018г. от Севда Георгиева Топузова от гр. Добринище;

 

You are here