ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.11.09.2018г.

На 20.11.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-234/14.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Банско.

2. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-208/25.10.2018г. от Риса Иванова Джолева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-209/29.10.2018г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-210/30.10.2018г.от Петър Христов Чалин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-211/01.11.2018г. от Елена Иванова Халачева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-212/01.11.2018г. от Мария Иванова Лачина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-213/01.11.2018г. от Петър Димитров Лачин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-214/05.11.2018г. от Екатерина Александрова Родина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-215/07.11.2018г. от Мария Иванова Митрева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-216/07.11.2018г. от Дафина Георгиева Радонова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-217/07.11.2018г. от Райна Лазарова Слаева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-218/12.11.2018г. от Васил Георгиев Семов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-219/14.11.2018г. от Финка Лазарова Юсева от гр. Банско.

 

You are here