ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 18.12.2018г.

На 18.12.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-21/13.12.2018г. от Петър Баряков – председател на Общински съвет-Банско, относно проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Банско, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-222/21.11.2018г. от Георги Григоров Романов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-223/22.11.20188г. от Люба Николова Ергина от жр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-224/23.11.2018г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-225/26.11.2018г. от Николай Христов Калинков от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-227/26.11.2018г. от Райна Лазарова Колчакова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-228/26.11.2018г. от Таня Николова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-230/27.11.2018г. от Живка Илиева Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-231/29.11.2018г. от Катерина Радкова Варина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-232/29.11.2018г. от Стоян Апостолов Митрев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-233/03.12.2018г. от Благой Николов Пумпалов от гр.. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-234/03.12.2018г. от Василка Ананиева Чолева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-235/03.12.2018г. от Йордана Иванова Кадева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-236/03.12.2018г. от Георги Борисов Радичев от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-237/05.12.2018г. от Тинка Исакова Узунова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-238/05.12.2018г. от Магдалена Иванова Кадева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-239/06.12.2018г. от Борис Иванов Халачев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-240/07.12.2018г. от Ванга Илиева Балева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-241/10.12.2018г. от Мария Костадинова Балева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-244/12.12.2018г. от Мария Георгиева Тодева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-246/13.12.2018г. от Мария Янкова Джолева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-247/13.12.2018г. от Румен Славчов Апостолов от гр. Банско.

 

 

You are here