ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 15.01.2019г.

На 15.01.2019 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-267/07.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансова помощ за лечение на опорно-двигателната система на Димитър Иванов Рахов.

2. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-250/18.12.2018г. от Димитър Атанасов Кехайов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-251/18.12.2018г. от Росана Димитрова Хаджийска от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-252/21.12.2018г. от Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-253/27.12.2018г. от Вардана Борисова Тоскова от с. Кремен;

- заявление с вх. №ОС-З-254/04.01.2019г. от Йордана Иванова Кадева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-255/07.01.2019г. от Лазар Иванов Цаков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-256/07.01.2019г. от Фидана Кръстева Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-257/07.01.2019г. от Мария Снежанова Найденова от гр. Банско;

 

 

You are here