ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 12.02.2019г.

На 12.02.2019г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-279/22.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2018 г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-285/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета на Община Банско.

3. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-260/16.01.2091г. от Елена Костадинова Калайджиева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-261/16.01.2019г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-262/16.01.2019г. от Иван Георгиев Божинов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-263/17.01.2019г. от Радка Костадинова Ергина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-266/21.01.2019г. от Димитър Колев Илиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-267/21.01.2019г. от Мария Георгиева Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-269/22.01.2019г. от Виолета Георгиева Обецанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-270_22.01.2019г. от Лиляна Петрова Узунова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-271/24.01.2019г. от Мария Борисова Валеюва от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-272/25.01.2019г. от Димитър Георгиев Янчовичин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-273/28.01.2019г. от Иван Благов Парталов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-274/28.01.2019г. от Георги Михаилов Гроздин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-275/28.01.2019г. от Гергана Огнянова Генчева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-276/30.01.2019г. от Никола Петров Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-277/31.01.2019г. от Спаса Димитрова Топузова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-278/31.01.2019г. от Ибрахим Мустафа Каран от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-279/31.01.2019г. от Мария Иванова Рупчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-280/04.02.2019г. от Шерфе Мустафа Мезин от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-281/04.02.2019г. от Алджик Еливер Язаджи от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-282/04.02.2019г. от Мустафа Исмаил Якъп от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-284/05.02.2019г. от Лилия Георгинова Кръстева от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-285/06.02.2019г. от Надежда Паскалева Топузова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-286/06.02.2019г. от Василка Цветкова Тонина от гр. Добринище.

 

 

You are here