ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 19.03.2019г.

На 19.03.2019г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-295/13.02.2019г. от Костадин Николов Шумаров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-296/14.02.2019г. от Славка Мирчова Панчова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-298/18.02.2019г. от Юри Генчев Иванов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-300/20.02.2019г. от Яким Румонов Чуков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-301/21.02.2019г. от Фидана Илиева Иванова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-302/21.02.2019г. от Иван Китанов Халачев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-303/21.02.2019г. от Благо Иванов Дамянов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-304/21.02.2019г. от Елеонора Борисова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-305/21.02.2019г. от Иван Лазаров Неделчев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-306/25.02.2019г. от Мария Атанасова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-308/25.02.2019г. от Здравка Николова Илиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-309/27.02.2019г. от Росица Николова Юлева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-310/28.02.2019г. от Владимир Атанасов Биляров от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-311/28.02.2019г. от Атанас Димитров Мунин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-312/28.02.2019г. от Георги Иванов Халачев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-313/28.02.2019г. от Мариана Здравкова Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-314/28.02.2019г. от Али Несим Каранч от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-316/05.03.2019г. от Генади Вержинев Ангелов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-317/06.03.2019г. от Сафе Алиева Туталова от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-318/11.03.2019г. от Благой Геиооргиев Галчов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-319/11.03.2019г. от Мария Костадинова Галчова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-320/11.03.2019г. от Славчо Иванов Мазулов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-321/11.03.2019г. от Роса Костадинова Мунина от гр. Добринище;от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-322/11.03.20129г. от Янушка Георгиева Топузова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-323/11.03.2019г. от Пиринка Христова Ковачева от гр. Добринище;

 

 

You are here