ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 16.04.2019г.

На 16.04.2019г. от 16,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-334/20.03.2019г. от Райна Костадинова Клечорова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-335/20.03.2019г. от Георги Михайлов Цигорийн от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-336/25.03.2019г. от Фидана Кръстева Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-337/25.03.2019г. от Атанас Борисов Шопов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-339/29.03.2019г. от Цветанка Благоева Радичева от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-340/29.03.2019г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-341/03.04.2019г. от Елеонора Цветкова Рошкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-342/04.04.2019г. от Янка Атанасова Лазарова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-343/08.04.2019г. от Никола Томов Мунин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №94-19-2152-(1)/11.04.2019г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-344/10.04.2019г. от Милка Асенова Митрева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-345/11.04.2019г. от Цветко Георгиев Шопов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-346/11.04.2019г. от Георги Илиев Пранджев от гр. Банско.

 

 

You are here