ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 20.05.2019г..04.2019г.

На 20.05.2019г. от 16,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-352/17.04.2019г. от Мария Христова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-353/17.04.2019г. от Костадин Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-354/17.04.2019г. от Елена Джолева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-355/18.04.2019г. от Марийка Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-356/18.04.2019г. от Йордана Балева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-357/19.04.2019г. от Гергина Дурева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-358/19.04.2019г. от Георги Пандев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-359/24.04.2019г. от Филип Кафеджиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-360/25.04.2019г. от Георги Галчев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-361/02.05.2019г. от Снежанка Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-362/07.05.2019г. от Анушка Митева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-363/08.05.2019г. от Пиринка Шопова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-364/08.05.2019г. от Катерина Слаева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-365/09.05.2019г. от Георги Даутев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-366/10.05.2019г. от Иван Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-369/14.05.2019г. от Стефан Колчаков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-370/14.05.2019г. от Йордана Златева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-371/16.05.2019г. от Славка Николова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-372/16.05.2019г. от Иван Благиов от гр. Добринище.

 

 

You are here