ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика 18.06.2019г.

На 18.06.2019г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-369/14.05.2019г. от Стефан Христов Колчагов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-374/28.05.2019г. от Тодор Лазаров Дурев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-375/03.06.2019г. от Райна Цветкова Дамянова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-376/03.06.2019г. от Георги Иванов Халачев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-377/03.06.2019 г. от Цветан Атанасов Доневичин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-378/03.06.2019 г. от Фидана Кръстева Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-379/03.06.2019г. от Мария Иванова Лачина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-380/03.06.2019г. от Славчо Костадинов Радулов от с. Кремен;

- заявление с вх. №ОС-З-381/06.06.2019 г. от Здравчо Паскалев Галчов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-382/07.06.2019 г. от Христо Димитров Радичев от гр. Благоевград;

- заявление с вх. №ОС-З-383/11.06.2019г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско.

 

 

You are here