ДНЕВЕН РЕД комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 16.07.2019г.

На 16.07.2019г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-385/18.06.2019г. от Люба Михайлова Кобакова от с. Кремен;

- заявление с вх. №ОС-З-387/20.06.2019г. от Мария Николова Ергина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-388/20.06.2019г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-389/27.06.2019г. от Калина Георгиева Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-390/28.06.2019г. от Магдалина Иванова Кадева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-392/02.07.2019г. от Лилия Николаева Михайлова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-393/04.07.2019г. от Магдалена Николова Пчелина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-394/11.07.2019г. от Русана Димитрова Хаджийска от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-395/12.07.2019г. от Мария Христова Стойкова от гр. Банско.

 

You are here