ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 26.11.2019г.

На 26.11.2019г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-424/16.09.2019г. от Соня Петрова Колчакова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-425/17.09.2019г. от Георги Димитров Митрев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-426/17.09.2019г. от Иван Алекснадров Вишанин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-427/18.09.2019г. от Елена Петрова Кушлева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-428/18.09.2019г. от Румен Славчов Апостолов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-429/20.09.2019г. от Райна Костадинова Клечерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-430/20.09.2019г. от Цветан Иванов Козарев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-431/25.09.2019г. от Иван Лазаров Неделчев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-432/30.09.2019г. от Валентин Владов Балабанов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-433/30.09.2019г. от Мария Иванова Митрева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-435/07.10.2019г. от Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-437/14.10.2019г. от Стойна Николова Клечерова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-438/14.10.2019г. от Димитър Кирилов Халачев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-439/15.10.2019г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-440/15.10.2019г. от Иван Георгиев Божинов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-441/15.10.2019г. от Борислав Илиев Събев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-443/17.10.2019г. от Васил Терзиев Огнянов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-444/25.10.2019г. от Емилия Илиева Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-445/28.10.2019г. от Никола Петров Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-446/30.10.2019г. от Илия Вельов Гаджанов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-447/04.11.2019г. от Елена Красимирова Методиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-448/14.11.2019г. от Валентин Живков Сакарев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-449/14.11.2019г. от Заприна Николова Сакарева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-450/14.11.2019г. от Георги Александров Грънчаров от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-451/14.11.2019г. от Финка Лазарова Юсева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-452/20.11.2019г. от Иванка Иванова Средкова от гр. Банско;

 

You are here