ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.12.2019 г.

На 19.12.2019г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-460/27.11.2019 г. от Иван Ангелов Боцев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-461/28.11.2019 г. от Лилия Георгинова Кръстева от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-462/29.11.2019 г. от Кадифа Иванова Стоичкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-464/02.12.2019 г. от Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-467/03.12.2019 г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-468/04.12.2019 г. от Мария Николаева Мешинарова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-469/05.12. 2019 г. от Викотория Борисова Кокудова от с. Кремен;

- заявление с вх. №ОС-З-470/06.12.2019 г. от Иван Димитров Шопов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-471/09.12.2019 г. от Атанаска Ангелова Мацина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-472/09.12.2019 г. от Мария Димитрова Бойчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-473/12.12.2019 г. от Йордана Стоилова Топузова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-474/12.12.2019 г. от Елена Иванова Халачева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-475/12.12.2019 г. от Парашкева Благоева Джолева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-476/12.12.2019 г. от Гергана Огнянова Генчева от гр. Банско;

 

 

You are here