ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 27.01.2020 г.

На 27.01.20120г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-472/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско и численост на служителите и работниците в Община Банско.

2. Разглеждане докладна записка с вх. №ОС-01-476/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2020 година.

3. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-480/23.12.2019г. от Величка Станчева Чолакова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-481/23.12.2019 г. от Магделина Христова Калайджиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-482/23.12.2019 г. от Райна Лазарова Слаева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-С-171/06.01.2020 г. от Мария Александрова Стоянова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-487/06.01.2020 г. от Гергина Сергеева Георгиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-489/06.01.2020 г. от Йорданка Росенова Слаева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-491/07.01.2020 г. от Емилия Юлиева Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-492/09.01.2020 г. от Елена Александрова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-493/09.01.2020 г. от Милка Асенова Митрева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-494/09.01.2020 г. от Костадин Петров Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-495/09.01.2020 г. от Марин Георгиев Дундов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-497/13.01.2020 г. от Мариана Петрова Боденова от с. Обидим;

- заявление с вх. №ОС-З-498/13.01.2020 г. от Велко Благоев Факов от с. Обидим;

- заявление с вх. №ОС-З-499/13.01.2020 г. от Йордана Иванова Кадева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-500/13.01.2020 г. от Магдалина Иванова Кадева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-501/13.01.2020 г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-502/15.01.2020 г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-504/20.01.2020 г. от Асан Асан Язаджи от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-505/20.01.2020 г. от Мустафа Мустафа Язаджи от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-506/20.01.2020 г. от Никола Димитров Симидчиев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-507/20.01.2020 г. от Фидана Илиева Иванова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-508/20.01.2020 г. от Лиляна Петрова Узунова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-509/20.01.2020 г. от Любен Ангелов Балтов от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-510/20.01.2020 г. и заявление с вх. №ОС-З-511/2020 г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-512/20.01.2020 г. от Иван Благоев Балтов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-513/20.01.2020 г. от Катя Георгиева Гинчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-514/21.01.2020 г. от Елена Петрова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-515/23.01.2020 г. от Мустафа Исмаил Якъп от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-516/23.01.2020 г. от Идрис Ибраим Молла от с. Филипово.

 

You are here