ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.02.2020 г.

На 19.02.20120г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-486/07.02.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Програма за управление на Община Банско за периода 2019-2023г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-481/30.01.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на План за защита от бедствия на Община Банско.

3. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-494/09.01.2020г. от Костадин Петров Лефтеров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-501/15.01.2020г. от Люба Костадинова Сариева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-502/15.01.2020г. от Мария Красимирова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-518/27.01.2020г. от Стоян Апостолов Митрев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-519/28.01.2020г. от Георги Михайлов Гроздин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-520/29.01.2020г. от Калинка Красимирова Ковачева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-521/30.01.2020г. от Риса Георгиева Хаджийска от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-522/30.01.2020г. от Георги Иванов Халачев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-523/30.01.2020г. от Надежда Паскалева Топузова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-524/30.01.2020г. от Иван Китанов Халачев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-525/30.01.2020г. от Али Несип Каранч от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-526/30.01.2020г. от Алджик Еливер Язаджи от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-527/30.01.2020г. от Сафе Алиева Туталова от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-528/31.01.2020г. от Гергана Огнянова Генчева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-529/31.01.2020г. от Иван Сандев Чобанов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-530/05.02.2020г. от Христо Костадинов Мунин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-531/05.02.2020г. от Генади Вержиниев Ангелов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-537/06.02.2020г. от Емил Костадинов Чакъров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-538/07.02.2020г. от Здравка Александрова Пиришанчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-539/07.02.2020г. от Лилия Иванова Филкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-540/07.02.2020г. от Екатерина Александрова Родина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-541/10.02.2020г. от Георги Иванов Валеюв от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-542/12.02.2020г. от Иванка Василева Младенова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-543/12.02.2020г. от Янушка Георгиева Топузова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-544/12.02.2020г. от Пиринка Христова Ковачева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-545/12.02.2020г. от Атанас Димитров Мунин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-546/12.02.2020г. и №94-20-551/12.02.2020г. от Виолета Георгиева Обецанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-547/12.02.2020г. от Емилия Илиева Събева от гр. Банско;

 

You are here