ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.03.2020 г.

На 19.03.20120г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-180/29.01.2020г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-197/13.03.2020 г. от Иван Сакарев – председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите, относно промени с състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Банско.

3. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-548/13.02.2020г. от Джемиле Али Каранч от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-549/13.02.2020г. от Роса Костадинова Мунина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-550/13.02.2020г. от Димитър Банков Еринин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-551/14.02.2020г. от Веселинка Иванова Елинова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-552/17.02.2020г. от Николай Спасев Топузов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-553/17.02.2020г. от Елена Костадинова Калайджиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-554/17.02.2020г. от Гергина Йорданова Дурева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-555/17.02.2020г. от Елена Петрова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-556/18.02.2020г. от Елена Атанасова Загорчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-558/20.02.2020г. от Славчо Иванов Мазулов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-559/20.02.2020г. от Иванка Илиева Георгиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-560/21.02.2020г. от Мария Танкова Бабакова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-561/24.02.2020г. от Вельо Георгиев Мичев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-562/25.02.2020г. от Бисер Райчев Георгиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-563/25.02.2020г. от Магделина Атанасова Билярова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-564/25.02.2020г. от Иван Благов Драгосинов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-567/27.02.2020г. от Георги Александров Дундов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-568/27.02.2020г. от Росица Андонова Славова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-570/02.03.2020г. от Райна Костадинова Клечерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-571/04.03.2020г. от Красимира Димитрова Опанова от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-572/09.03.2020г. от Николай Христов Калинков от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-575/11.03.2020г. от Иван Лазаров Неделчев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-576/11.03.2020г. от Георги Георгиев Лазаров от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-577/12.03.2020г. от Благой Георгиев Гаджанов от гр. Добринище;

 

 

You are here