ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 12.05.2020 г.

На 12.05.20120г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-180/29.01.2020г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-197/13.03.2020 г. от Иван Сакарев – председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите, относно промени с състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-505/02.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-З-585/08.04.2020 г. от Велина Кънчева – директор на дирекция „Социално подпомагане” Разлог, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-480/30.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

6. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-548/13.02.2020г. от Джемиле Али Каранч от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-549/13.02.2020г. от Роса Костадинова Мунина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-550/13.02.2020г. от Димитър Банков Еринин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-551/14.02.2020г. от Веселинка Иванова Елинова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-552/17.02.2020г. от Николай Спасев Топузов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-553/17.02.2020г. от Елена Костадинова Калайджиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-554/17.02.2020г. от Гергина Йорданова Дурева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-555/17.02.2020г. от Елена Петрова Семова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-556/18.02.2020г. от Елена Атанасова Загорчина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-558/20.02.2020г. от Славчо Иванов Мазулов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-559/20.02.2020г. от Иванка Илиева Георгиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-560/21.02.2020г. от Мария Танкова Бабакова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-561/24.02.2020г. от Вельо Георгиев Мичев от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-562/25.02.2020г. от Бисер Райчев Георгиев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-563/25.02.2020г. от Магделина Атанасова Билярова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-564/25.02.2020г. от Иван Благов Драгосинов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-567/27.02.2020г. от Георги Александров Дундов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-568/27.02.2020г. от Росица Андонова Славова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-570/02.03.2020г. от Райна Костадинова Клечерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-571/04.03.2020г. от Красимира Димитрова Опанова от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-572/09.03.2020г. от Николай Христов Калинков от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-575/11.03.2020г. от Иван Лазаров Неделчев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-576/11.03.2020г. от Георги Георгиев Лазаров от гр. Банско;

- заявления с вх. №ОС-З-577/12.03.2020г. и ОС-З-589/13.04.2020г. от Благой Георгиев Гаджанов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-578/17.03.2020 г. от Свобода Славева Стойчева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-579/03.04.2020 г. от Славчо Иванов Костадинов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-581/07.04.2020 г. от Мария Благоева Дамянова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-582/07.04.2020 г. от Никола Томанов Мунин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-583/07.04.2020 г. от Магдалена Иванова Ергина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-584/07.04.2020 г. от Радка Костадинова Ергина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-586/13.04.2020 г. от Марияна Илиева Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-587/13.04.2020 г. от Катерина Любенова Докина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-588/13.04.2020 г. от Пиринка Йорданова Шопова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-590/13.04.2020 г. от Ружа Генчова Петрова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-591/13.04.2020 г. от Мариана Здравкова Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-592/13.04.2020 г. от Димитър Атанасов Кехайов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-593/13.04.2020 г. от Даниела Димитрова Кехайова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-594/14.04.2020 г. от Георги Филипов Филипов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-595/15.04.2020 г. от Марийка Лазарова Павлова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-596/15.04.2020 г. от Иван Димитров Маноилов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-597/21.04.2020 г. от Юлиян Маринов Апостолов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-598/21.04.22020 г. от Божидар Илиев Лечов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-599/21.04.2020 г. от Красимира Сашова Илиева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-600/22.04.2020 г. от Йордана Петрова Пчелина от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-601/22.04.2020 г. от Лиляна Иванова Лефтерова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-602/22.04.2020 г. от Дарчо Георгиев Семов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-603/22.04.2020 г. от Яким Руменов Чуков от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-604/23.04.2020 г. от Янка Тодорова Митрева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-605/23.04.2020 г. от Снежана Ботева Гогова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-606/24.04.2020 г. от Евгения Георгиева Халачева от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-607/24.04.2020 г. от Благой Илиев Топузов от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-608/28.04.2020 г. от Красимир Спасов Ковачев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-609/29.04.2020 г. от Димитър Борисов Скоклин от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-610/29.04.2020 г. от Спаса Димитрова Топузова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-611/29.04.2020 г. от Радка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

 

 

You are here