Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

Показване на № 
16 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 12.06.2018г.
17 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 15.05.2018г.
18 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 17.04.2018г.
19 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 11.04.2018г.
20 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 13.03.2018 г.
21 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 13.02.2018г.
22 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 06.02.2018г.
23 ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.01.2018г.
24 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 12.12.2017 г
25 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 14.11.2017 г
26 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 17.10.2017 г
27 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 19.09.2017 г
28 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 22.08.2017 г
29 ДНЕВЕН РЕД Комисия социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 11.07.2017 г
You are here