ДНЕВЕН РЕД Комисия туризъм и екология 20.11.2017 г

На 20.11.2017 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2345/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2346/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на Община Банско.

 

 

You are here