ДНЕВЕН РЕД Комисия туризъм и екология 14.12.2017 г

На 14.12.2017 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2360/23.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда за периода 2016 – 2020 г.

 

 

You are here