ДНЕВЕН РЕД К-я Туризъм и екология 15.01.2019г.

На 15.01.2019 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-250/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на План за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на Община Банско за периода 2019 – 2025 г.

 

You are here