ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 19.03.2019г.

На 19.03.2019г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-298/22.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2019г.

 

You are here