ДНЕВЕН РЕД К-я за противодействие на корупцията 22.11.2018.

На 22.11.2018 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия за противодействие на корупцията към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-232/13.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне на комисия за проверка на декларации по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ.

 

 

You are here