Структура на ОБС - Банско

petar-barqkov

Петър Костадинов Баряков - председател на Общински съвет - Банско

 

Структура на Общински съвет - Банско

мандат 2015 - 2019 г.

 

Председател: Петър Костадинов Баряков

 

Комисия по бюджет и финанси

Председател: Димитър Русков

Зам. председател: Малин Бистрин

Членове: 1. Александър Весков

                   2. Георги Думанов

                   3. Благой Кишев

 

Комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори

Председател: Костадин Загорчин

Зам. председател: Георги Главчев

Членове: 1. Благой Кишев

                   2. Димитър Русков

                   3. Костадин Дурчов

 

Комисия по младежки дейности и спорт

Председател: Георги Главчев

Зам. председател: Александър Весков

Членове: 1. Иван Тонин

                   2. Димитър Юлев

                   3. Костадин Атанасов

 

Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите

Председател: Костадин Загорчин

Зам. председател: Иван Сакарев

Членове: 1. Евгения Тренчева

                   2. Петър Галчев

                   3. Владимир Колчагов

 

Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера

Председател: Евгения Тренчева

Зам. председател: Иван Сакарев

Членове: 1. Петър Галчев

                   2. Костадин Загорчин

                   3. Александър Краваров

 

Комисия по туризъм и екология

Председател: Малин Бистрин

Зам. председател: Димитър Юлев

Членове: 1. Петър Галчев

                   2. Иван Сакарев

                   3. Георги Думанов

 

Комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател: Благой Кишев

Зам. председател: Димитър Юлев

Членове: 1. Малин Бистрин

                   2. Иван Тонин

                   3. Костадин Атанасов

 


You are here