Заседание на Общински съвет - Банско на 31.10.2017 г.

На 31.10.2017г. от 9,30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.