Заседание на Общински съвет - Банско на 19.06.2014 г.

На 19.06.2014 г. от 11,00 часа в в заседателната зала в сградата на Община Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.