Заседание на Общински съвет - Банско на 26.11.2014 г.

На 26.11.2014 г. от 9,30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.