Заседание на Общински съвет - Банско на 22.12.2014 г.

На 22.12.2014 г. от 9,30 часав тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.