ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ЗА МАНДАТ 2015 - 2019

На 5 ноември 2015 г. от 15:00 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе първото заседание на Общински съвет – Банско за мандат 2015 - 2019г. Заседанието се свиква от областния управител на област Благоевград на основание издадена от него заповед №ОА-АК-958/30.10.2015г. и резултатите от проведените на 25.10.2015 г. избори за общински съветници и кметове при следния дневен ред:

Дневен ред:

1. Приветствено слово на Областния управител на област Благоевград.

2. Обявяване на изборните резултати от Председателя на Общинска избирателна комисия – Банско.

3. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на Община Банско и кметовете на кметства по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

4. Откриване и ръководене на първото заседание на новоизбрания Общински съвет от най-възрастния общински съветник.

5. Избор на председател на Общински съвет-Банско.

6. Други.