Заседание на Общински съвет - Банско на 20.01.2016 г.

На 20.01.2016 г. от 14,00 часа в тържествената зала на Народно читалище „Никола Вапцаров” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Банско. Информация за въпросите, които се предвижда да бъдат обсъдени, можете да прочетете в меню “Дневен ред”.