Декларации ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1, т.2 ОТ ЗПКОНПИ ПОДАДЕНИ ПРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1, т.2
1 18.07.2018г. Димитър Мунин Управител "Топлофикация Банско" чл.35, ал.1, т.2
2 23.5.2018г. Елена Байракова кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
3 29.05.2018г. Емилия Пандева кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
4 08.06.2018г. Иван Герин член на съвета на директорите ФК"Банско" чл.35, ал.1, т.2
5 28.5.2018г. Китан Галчев кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
6 8.6.2018г. Крикор Румян член на УС на ФК"Банско" чл.35, ал.1, т.2
7 29.05.2018г. Фаим Молла кмет на кметство чл.35, ал.1, т.2
8 8.6.2018г. Христина Валеюва директор ФК "Банско" чл.35, ал.1, т.3
9 08.06.2018г. Антон Андонов член на УС на ФК"Банско" чл.35, ал.1, т.4

10.

ОС-С-62/08.05.2019г.

Георги Джолев

член на съвета на директорите на „Спортен център Банско”

чл.35, ал.1, т.2

11.

ОС-С-63/08.05.2019г.

Чавдар Рахов

член на съвета на директорите на „Спортен център Жирардели спорт -Банско”

чл.35, ал.1, т.2

12.

ОС-С-64/08.05.2019г.

Иван Григоров

член на съвета на директорите на „Добринище БГ”

чл.35, ал.1, т.2

13.

ОС-С-65/08.05.2019г.

Георги Баряков

член на съвета на директорите на „Спортно-развлекателен комплекс”

чл.35, ал.1, т.2

14.

ОС-С-73/13.05.2019г.

Цветан Калоянов

член на съвета на директорите на „Топлофикация Банско”

чл.35, ал.1, т.2

15.

ОС-С-75/14.05.2019г.

Николай Лечев

Управител на „Общински паркинги - Банско”

чл.35, ал.1, т.2

16.

ОС-С-77/14.05.2019г.

Георги Бистрин

член на съвета на директорите на ФК „Банско”

чл.35, ал.1, т.2

17.

ОС-С-79/15.05.2019г.

Румен Пандев

член на съвета на директорите на „Оксал Банско”

чл.35, ал.1, т.2

18.

ОС-С-80/15.05.2019г.

Иван Дурчов

член на съвета на директорите на ФК „Банско”

чл.35, ал.1, т.2

19.

ОС-С-105/10.09.2019г.

Георги Кадев

член на съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско”

чл.35, ал.1, т.2